E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Ārpusstundas
Ārpusstundas > Skolēnu pašpārvalde
S k o l ē n u    p a š p ā r v a l d e

  Galvenais mērķis skolēnu pašpārvaldes darbā:    DEMOKRĀTISMA UN PAŠIZPAUSMES VEICINĀŠANA
  U Z D E V U M I   
 • Darboties kā starpniekam starp skolēnu un skolotāju
 • Aizstāvēt skolēnu un skolotāju tiesības un intereses
 • Veicināt sabiedriskās dzīves darbību skolā
 • Ģenerēt idejas skolas attīstībai un realizēt tās
  M Ū S U   V I E T N E   

  S K O L Ē N U   P A Š P Ā R V A L D E S   P A D O M E:
 • Prezidents - Vitaliha Jevglevska 12.a (tālr. +371 27139348)
 • Vice - prezidents - Aleksandra Muha 10a (tālr. +371 29588285)
 • Sekretāre - Anželika Bula 12a (tālr. +371 20611861)
Ministri
 • Kultūras komiteja - Nika Pabērza 11.a (tālr. +371 27775594)
 • Sporta komiteja - Anastasija Zadvornaja 12a (tālr. +371 20327100)
 • Informācijas komiteja - Alise Pavlovska 12a (tālr. +371 25432525)
Konsultants
 • Mihails Korčevskis

  S K O L Ē N U   P A Š P Ā R V A L D E S   D A R B A    P L Ā N S:


Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:50 līdz 09:30
pusdienas ēd 1. - 2. klases
3. stundano 09:45 līdz 10:25
pusdienas ēd 3. - 4. klases
4. stundano 10:40 līdz 11:20
pusdienas ēd 5. - 6. klases
5. stundano 11:35 līdz 12:15
pusdienas ēd 7. - 8. klases
6. stundano 12:30 līdz 13:10
pusdienas ēd 9. - 12. klases
7. stundano 13:25 līdz 14:05
8. stundano 14:15 līdz 14:55
9. stundano 15:05 līdz 15:45
10. stundano 15:55 līdz 16:35

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>