E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Ārpusstundas
Ārpusstundas > Karjeras izglītība
K a r j e r a s    i z g l ī t ī b a


INFORMĀCIJA TAVAI KARJERAI!

Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2023./24. mācību gadā
https://www.niid.lv/dokumentu-iesnieg-prof-2023 >>>

CV un motivācijas vēstuļu rakstīšana
https://www.rtu.lv/lv/studentuserviss/karjeras-centrs-ssc/darbs-un-prakse/cv-un-motivacijas-vestule >>>

Studiju un Skolu Tops,virtuālās prakses
> https://www.prakse.lv/ >>>

Profesiju un uzņēmumu apraksti
> https://profesijupasaule.lv// >>>

Karjeras atbalsts
> https://www.viaa.gov.lv/lv/ilustrativie-materiali >>>


Individuālās karjeras konsultācijas Rīgas 88.vidusskolā
Otrdien,Ceturtdie plkst.15:00-16:30 (Pieteikties Moykoob.lv)

Rīgas 88.vidusskolas Karjeras konsultante Karīna SaveļjevaAKTIVITĀTES:

> 2022./2023. m. g.
> 2021./2022. m. g.
> 2020./2021. m. g.

2022./2023.m.g

Karjeras attīstības atbalsta plāns Rīgas 88. vidusskolā 2022./23. m.g.

Karjeras pasākumu plāns. I pusgads 2022./23. m.g.

Karjeras pasākumu 2022./23. m.g.

  K A R J E R A S    N E D Ē Ļ A - 2 0 2 2
17. - 21. oktobris
Uzņēmējspējas - tavas superspējas

Uzņēmējspēju apzināšana un attīstīšana vaiksmīgas karjeras veidošanā

Karjeras nedēļas plāns

Karjeras nedēļas pasakumi


2021./2022.m.g
  K A R J E R A S    N E D Ē Ļ A - 2 0 2 1
11. - 15. oktobris
Informācijas komunikācijas tehnoloģiju loma manā profesijā šodien un rīt

Karjeras izglītīnas plāns Rīgas 88. vidusskolā 2021./21.m.g.

Karjeras nedēļas pasakumi

Šogad Karjeras nedēļa norisināsies no 11. līdz 15. oktobrim. Karjeras nedēļas sauklis ir "IKT tavai karjerai" un tā ir paredzēta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī piedaloties hakatonā.

Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, karjeras atbalsta pasākumi tiks plānoti tiešsaistē.

Karjeras nedēļas gaitā notiks vairāki skolas un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) karjeras atbalsta pasākumi. Skolas izglītojamie, pedagogi un izglītojamo vecāki varēs piedalīties lekcijās, diskusijās, pārrunās, tikšanās ar IT speciālistiem, augstskolu pārstāvjiem, skolas absolventiem, darba devējiem un citiem, kā arī apmeklēt tematiskas mācību stundas, radošās darbnīcas un saņemt karjeras konsultācijas.

11. oktobrī tiks VIAA tiešsaistes diskusija vecākiem -"Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?", kurā tiks diskutēts par to, kādu lomu ieņem tehnoloģiju izmantošana ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas un citos karjeras atbalsta pasākumos.

Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?

Savukārt 12. oktobrī ir paredzēta diskusija jauniešiem "Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?" pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē.

Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?

Paralēli tam no 14. līdz 15. oktobrim gan skolas izglītojamajiem tiks piedāvāta iespēja izmēģināt savus spēkus hakatonā, meklējot atbildes un piedāvājot risinājumus, kā ar mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām palīdzēt efektīvi risināt dažādus karjeras jautājumus.

VIAA izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta direktors Didzis Poreiters uzsvēra: "…mūsdienās IKT prasmes ir nepieciešamas ikvienā moderni strādājošā uzņēmumā, IKT profesionāļu pārziņā ir inovācijas un jaunu produktu izstrāde, datu aizsardzība un drošība, sistēmu izveide un uzturēšana, digitālais dizains, datorgrafika, mājas lapu izstrāde un administrēšana, lietu internets un daudzi citi virzieni."2020./2021.m.g

Karjeras nedēļas pasakumi


Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:50 līdz 09:30
3. stundano 09:40 līdz 10:20
pusdienas ēd 1. - 3. klases
4. stundano 10:40 līdz 11:20
pusdienas ēd 4. - 6. klases
5. stundano 11:40 līdz 12:20
pusdienas ēd 7. - 8. klases
6. stundano 12:40 līdz 13:20
pusdienas ēd 9. - 12. klases
7. stundano 13:40 līdz 14:20
8. stundano 14:30 līdz 15:10
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>