E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Ārpusstundas
Ārpusstundas > Karjeras nedēļa
K a r j e r a s    n e d ē ļ aKARJERAS NEDĒĻA RĪGAS 88. VIDUSSKOLĀ
    Katru gadu visā Latvijā oktobra sākumā norisinās karjeras nedēļa. Šajā nedēļā visā Rīgā un Latvijā tiek veidotas Karjeras nedēļas aktivitātes, kurās ļoti aktīvi iesaistījās arī Rīgas 88.vidusskolas visu vecuma grupu skolēni.

    Visas skolas skolēni 2 nedēļu laikā paspēja apmeklēt daudzveidīgus pasākumus. Skolēni klausījās dažādu augstskolu lekcijas par tālākajām izglītības iespējām, piemēram, RISEBA, lektoru uzstāšanos,par iespējām uzlabot savu konkurētspēju darba tirgū un studiju iespējām. Daudzi skolēni to uzskatīja par lielu ieguvumu, jo guva plašāku redzesloku par biznesa un darba tirgū notiekošo.
    Skolēni aktīvi apmeklēja atvērto durvju dienas augstskolās, piemēram, LJA, un citās.
    Taču karjeras nedēļa nesastāvēja no lekcijām vien. Skolēniem bija iespēja arī doties uz ārpusskolas karjeras nedēļas pasākumiem. Skolēnu komanda devās uz atklāšanas pasākumu Rīgas 25.vidusskolā.

    4.un 9.klašu skolēni iesaistījās konkursā "Profesiju sīrups".
    12. klašu izglītojamie piedalījās konkursā " Zini, ne mini", kurā varēja apliecināt savas zināšanas darba tiesību un drošību jautājumos.
    Arī mūsu skolā norisinājās interesanti pasākumi, piemēram, konkurss 10.un 11.klašu skolēniem "Abiturients".
    1.-12. Klašu skolēnus iedvesmoja tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem klašu stundu laikā, bet 9.klašu skolēni devas arī uz mācību iestādēm, lai iepazītos ar profesiju apguves procesu klātienē. Tā tika iemēģināta roka friziera, kosmetologa, pavāra profesijās.

    Par godu karjeras nedēļai ikvienai skolas klasei bija jāizrotā sava kabineta durvis ar dažādiem zīmējumiem vai veidojumiem, kas varētu uzrunāt garāmgājēju. Radošās darbnīcas nosaukums bija "Durvis, kuras uzrunā". Katras klases pienākums bija izrotāt savas klases durvis, atklājot profesijas, kurās var nonākt, atverot durvis. Katra klase šim uzdevumam realizēja citādāk. Viena klase dekorēja durvis kopīgi, taču cita - pa grupiņām. Iznākums bija diezgan interesants, jo katras klases durvis bija izrotātas ar nelielu katras profesijas vai mācību priekšmeta aprakstu. Tā kā tas bija konkurss, tad tajā piedalījās visi skolēni.
    Sākumskola arī tika iesaistīta šajā konkursā. Dažu kabinetu durvis rotāja zobs ar zobu birsti, aicinādams rūpēties par mutes higiēnu, vai arī kāda lidmašīna ar smaidīgu pilotu priekšgalā.
    2 nedēļu garumā skolēni ar savu klašu audzinātājiem apmeklēja dažādas ekskursijas ,kurās varēja vērot dažādu amatu pārstāvjus un iepazīties ar darba vidi. Tā skolēni apmeklēja maizes ceptuves, Latvijas televīziju, izzināja kuģu vadītāja ikdienu u.c.
    Iespaidīga školēniem šķita iespēja ēnot skolotājus, kas deva ieskatu skolotāja darbā arī ārpus mācību stundas.
Skolēni tika aicināti iesaistīties arī interešu pulciņos (sākumskolas skolēnus īpaši sajūsmināja robotikas stundas), ar interesi izglītojamie uztvēra pieaugušo stāstīto, ka iespaidīgu devu karjerā sniegusi dalība Skolēnu pašpārvaldē.
    Skolas noslēguma pasākumā skolēni dalījās iespaidos par redzēto un dzirdēto, pārrunājot, ka karjeras nedēļas pasākumi ir vērtīgi kā skolēniem, tā skolotājiem, jo izzinot pasauli cilvēks izzina sevi.

    Kopumā karjeras nedēļas aktivitātes Rīgas 88.vidusskolā bija daudzpusīgas un attīstošas. Skolēni ieguva jaunu informāciju un jau tagad sāka aizdomāties nopietnāk par nākotnes izglītības iespējām. Skolēni atzina, ka karjeras nedēļa viņos ir raisījusi ļoti lielu interesi, tāpēc viņi arī nākamgad pēc iespējas vairāk centīsies iesaistīties piedāvātajās aktivitātēs.

Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:50 līdz 09:30
pusdienas ēd 1. - 2. klases
3. stundano 09:45 līdz 10:25
pusdienas ēd 3. - 4. klases
4. stundano 10:40 līdz 11:20
pusdienas ēd 5. - 6. klases
5. stundano 11:35 līdz 12:15
pusdienas ēd 7. - 8. klases
6. stundano 12:30 līdz 13:10
pusdienas ēd 9. - 12. klases
7. stundano 13:25 līdz 14:05
8. stundano 14:15 līdz 14:55
9. stundano 15:05 līdz 15:45
10. stundano 15:55 līdz 16:35

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>