E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Skola         Informācija         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Vecākiem    


Ārpusstundas
Ārpusstundas > Karjeras izglītība
K a r j e r a s    i z g l ī t ī b a


AKTIVITĀTES:

> 2023./2024. m. g.
> 2022./2023. m. g.
> 2021./2022. m. g.
> 2020./2021. m. g.

INFORMĀCIJA TAVAI KARJERAI!

Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2023./24. mācību gadā
https://www.niid.lv/dokumentu-iesnieg-prof-2023 >>>

CV un motivācijas vēstuļu rakstīšana
https://www.rtu.lv/lv/studentuserviss/karjeras-centrs-ssc/darbs-un-prakse/cv-un-motivacijas-vestule >>>

Studiju un Skolu Tops,virtuālās prakses
> https://www.prakse.lv/ >>>

Profesiju un uzņēmumu apraksti
> https://profesijupasaule.lv// >>>

Karjeras atbalsts
> https://www.viaa.gov.lv/lv/ilustrativie-materiali >>>


Individuālās karjeras konsultācijas Rīgas 88.vidusskolā
Otrdien,Ceturtdie plkst.15:00-16:30 (Pieteikties Moykoob.lv)

Rīgas 88.vidusskolas Karjeras konsultante Karīna Saveļjeva2023./2024.m.g

Karjeras attīstības atbalsta plāns Rīgas 88. vidusskolā 2023./24. m.g.


    16. maijā no 14:00 līdz 17:00 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notika karjeras seminārs "Atver durvis jaunām idejām".
    Semināru organizēja Departaments sadarbība ar KIAC un RTRIT.
    Seminārā bija sniegta informācija par aktualitātēm un novitātēm karjeras atbalsta jautājumos.
    Noslēdzot semināru, tika prezentēta pasākuma ideja ,,Jaunais zinātnieks", kas aktualizēja tēmu par eksaktām zinātnēm, to popularizēšanu, rosinot bērnos interesi. Šī ideja tika realizēta sadarbībā ar ķīmijas skolotāju Aļonu Proņinu un 10.a klasi.
   Ideja guva atzinību un vēlmi realizēt tāda veida pasākumu arī citās skolās. Pielikumā var apskatīt prezentāciju ar idejas izklāstu.
    Paldies visiem, kuri iesaistījās!


  K A R J E R A S    N E D Ē Ļ A - 2 0 2 3     (16. - 20. oktobris)
  P R A S M J U   P O R T F E L I S

  Visā Latvijā jau 11.reizi notiek karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības un attīstības aģentūra(VIAA)
  Karjeras nedēļa notika arī Rīgas 88.vidusskolā. Šajā nedēļā bija iesaistītas visas klases, 1.-6. klases zīmēja izvēlētās profesijas, veidoja runājošās sienas.
  Vecāko klašu skolēni no 7.-12. klasei piedalījās dažādos pasākumos.

18.oktobrī

    10.b. klases skolēni Alise Grišuka, Ksenija Citajeva un Elina Kitajeva, apmeklēja KIAC rīkoto semināru jauniešiem "Mērķē augstāk".
19.oktobrī

    10. un 12. klases devās uz JA Latvija pasākumu "Uzdrīksties uzvarēt", kas notika Starptautiskā izstāžu zālē Ķīpsalā. Pasākumā jaunieši iepazinās ar uzņēmējdarbību un cilvēkiem, kas sasnieguši labus rezultātus.

    11.-12. klasēm norisinājās brauciens uz Rūjienas saldējuma fabriku. Skolēni uzzināja interesantus faktus par saldējuma gatavošanas procesu.

20.oktobrī

    pie 3.-4. klašu skolēniem ciemojās viesi no Rīgas Jauno tehniķu centra. Skolēni uzzināja par nepieciešamām prasmēm IT jomā, programmēšanā, robotikā, lidaparātu un sacīkšu mašīnu konstruēšanā
20.oktobrī

    7. klasēm norisinājās saliedēšanas pasākums "Prasmju pieturas". Pasākuma mērķis bija komandu saliedēšana un jauno prasmju un iemaņu apgūšana.
Skolēni apguv:

  • zīmēšanā- izdomas prasmi;
  • karatē-aizsardzības prasmi;
  • bibliotēkā-orientēšanās elektroniskā katalogā ,,Alise" prasmi;
  • fizkultūrā-dažādu sporta veidu prasmi;
  • dejošanā-deju prasmi;
  • teātrī-teatrālo tēlošanas prasmi;
  • muzejā- prasmi atpazīt un izprast, kā funkcionē muzejs.

Visas karjeras nedēļas laikā, skolēni bija sagatavojuši runājošās sienas, kurās attēloja savas nākamās profesijas.

2022./2023.m.g

Karjeras attīstības atbalsta plāns Rīgas 88. vidusskolā 2022./23. m.g.

Karjeras pasākumu plāns. I pusgads 2022./23. m.g.

Karjeras pasākumu 2022./23. m.g.

  K A R J E R A S    N E D Ē Ļ A - 2 0 2 2
17. - 21. oktobris
Uzņēmējspējas - tavas superspējas

Uzņēmējspēju apzināšana un attīstīšana vaiksmīgas karjeras veidošanā

Karjeras nedēļas plāns

Karjeras nedēļas pasakumi


2021./2022.m.g
  K A R J E R A S    N E D Ē Ļ A - 2 0 2 1
11. - 15. oktobris
Informācijas komunikācijas tehnoloģiju loma manā profesijā šodien un rīt

Karjeras izglītīnas plāns Rīgas 88. vidusskolā 2021./21.m.g.

Karjeras nedēļas pasakumi

Šogad Karjeras nedēļa norisināsies no 11. līdz 15. oktobrim. Karjeras nedēļas sauklis ir "IKT tavai karjerai" un tā ir paredzēta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī piedaloties hakatonā.

Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, karjeras atbalsta pasākumi tiks plānoti tiešsaistē.

Karjeras nedēļas gaitā notiks vairāki skolas un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) karjeras atbalsta pasākumi. Skolas izglītojamie, pedagogi un izglītojamo vecāki varēs piedalīties lekcijās, diskusijās, pārrunās, tikšanās ar IT speciālistiem, augstskolu pārstāvjiem, skolas absolventiem, darba devējiem un citiem, kā arī apmeklēt tematiskas mācību stundas, radošās darbnīcas un saņemt karjeras konsultācijas.

11. oktobrī tiks VIAA tiešsaistes diskusija vecākiem -"Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?", kurā tiks diskutēts par to, kādu lomu ieņem tehnoloģiju izmantošana ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas un citos karjeras atbalsta pasākumos.

Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?

Savukārt 12. oktobrī ir paredzēta diskusija jauniešiem "Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?" pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē.

Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?

Paralēli tam no 14. līdz 15. oktobrim gan skolas izglītojamajiem tiks piedāvāta iespēja izmēģināt savus spēkus hakatonā, meklējot atbildes un piedāvājot risinājumus, kā ar mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām palīdzēt efektīvi risināt dažādus karjeras jautājumus.

VIAA izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta direktors Didzis Poreiters uzsvēra: "…mūsdienās IKT prasmes ir nepieciešamas ikvienā moderni strādājošā uzņēmumā, IKT profesionāļu pārziņā ir inovācijas un jaunu produktu izstrāde, datu aizsardzība un drošība, sistēmu izveide un uzturēšana, digitālais dizains, datorgrafika, mājas lapu izstrāde un administrēšana, lietu internets un daudzi citi virzieni."2020./2021.m.g

Karjeras nedēļas pasakumi


Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:50 līdz 09:30
3. stundano 09:40 līdz 10:20
pusdienas ēd 1. - 3. klases
4. stundano 10:40 līdz 11:20
pusdienas ēd 4. - 6. klases
5. stundano 11:40 līdz 12:20
pusdienas ēd 7. - 8. klases
6. stundano 12:40 līdz 13:20
pusdienas ēd 9. - 12. klases
7. stundano 13:40 līdz 14:20
8. stundano 14:30 līdz 15:10
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


        Skola         Informācija         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Vecākiem    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>