E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Ārpusstundas
Ārpusstundas > Projekti
E S    p r o j e k t i


> eTwinning projekti Eiropas Kvalitātes Sertifikāti

> eTwinning projekts "HAPPY Pi day!"

> eTwinning projekts "SVEICAM LATVIJU SIMTGADĒ!"

> ERASMUS+PROJEKTS "JAUNIE EIROPIEŠI - AKTĪVI UN VESELI"

> ERASMUS+PROJEKTS "EIROPAS KULTŪRA UN PILSONĪBA - MĀCIES NO CITIEM, DALIES AR CITIEM"  eTwinning projekts
  E I R O P A S   K V A L I T Ā T E S    S E R T I F I K Ā T S

Apsveicam!

Rīgas 88.viduskolas skolotāja Nataļja Stepanova ir apbalvota ar Eiropas Kvalitātes sertifikātu par lielisko darbu ar eTwinning projektiem:

 • projekts "Happy Pi Day";
 • projekts "Be my friend";
 • projekts "Mathematics in art or just art in mathematics";
Tas nozīmē, ka skoloājas un skolēnu darbs ir atzīta visaugstākajā Eiropas līmenī.
Projekts tiks izrādīts īpašā Eiropas Portāla vietā pēc adreses www.etwinning.net >>>
  eTwinning projekts
  "H A P P Y   P i   D A Y!"

14. marts ir Starptautiskā skaitļa π (Pi) diena.

Skaitļa π svētkus 1987. gadā izdomājis Larijs Šous, fiziķis no Sanfrancisko. Viņš ievēroja, ka veids, kā amerikāņi pieraksta datumus (mēnesis, datums) - 3.14. un laiks 1:59:26, sakrīt ar skaitļa π pirmajiem cipariem - 3,1415926… un 2009.gadā šī diena tika oficiāli atzīta par skaitļa π dienu.

PROJEKTA MĒRĶIS:

Strādājot starptautiskā komandā, dalīties idejās, attīstīt interesi par matemātiku, veicināt radošo darbību, iegūt jaunu pieredzi, atrast jaunus draugus no citām kultūrām.

Mūsu skolas 5.a, 6.f, 8.b, 9.a, 9.d skolēni aktīvi piedalās projektā "Happy Pi day!"

PROJEKTA AKTIVITĀTES:
 • Skolēni izveido plakātus vai prezentācijas par π dienu, par π vēsturi, par kultūras objektiem dažādās valstīs un jokiem, kas veltīti π ;
 • Skolēni izstrādā T-kreklu dizainu, kas veltīts π ;
 • Skolēni organizē izstādes par π dienu;
 • Skolēni izveido matemātikas spēles, izmantojot learningapps.org iespējas;
 • Skolēni cep cepumus, tortes vai pīrāgus ar π simboliku;
 • Skolēni piedalās video konferencē, on-line tikšanās ar projekta partneriem.;

Detalizēta informācija par projektu pieejama etwinning portālā. >>>

Projektu atbalstīja Igaunijas, Polijas, Moldovas, Ukrainas, Grieķijas, Turcijas, Rumānijas, Čehijas, Itālijas, Horvātijas skolotāji un skolēni.

Pateicos skolēniem un viņu vecākiem par atbalstu projektam!

Sagatavoja matemātikas skolotāja Nataļja Stepanova un 5.a klases skolēni.


  eTwinning projekts
  "SVEICAM LATVIJU SIMTGADĒ!"

Latvijas dzimšanas diena. Latvijas Valsts simtgade. Simts gadi ir liels skaitlis, nozīmīgs periods mūsu valstij. Kā svinēt Latvijas 100. dzimšanas dienu?
Mēs meklējām ideju svētku pasākumiem gan skolā, gan ārpus skolas, gan ārpus Latvijas. Tā parādījās etwinning projekts "Sveicam Latviju simtgadē!". Šis projekts ir Rīgas 88.vidusskolas un Rokišķu rajons Pandle ģimnāzijas (Lietuva) sadarbības rezultāts.

PROJEKTA MĒRĶIS:
 • Veicināt pilsonību un cieņu pret citām valstīm
 • Mācīties dažādas valodas
 • Izveidot "Padlet" ar videoierakstiem, lai parādītu izglītības starptautisko dimensiju
Detalizēta informācija par projektu pieejama etwinning portālā. >>>

Mēs aicinām draugus no visas Eiropas ierakstīt savus īsus videoklipus ar vārdiem "Apsveicam Latviju!" angļu valodā, viņu valodā un latviešu valodā (Sveicam Latviju simtgadē!) un ievietot tos Padlet.

Apsveikumus var redzēt šeit: >>>

Mūs atbalstīja Igaunijas, Polijas, Moldovas, Ukrainas, Slovākijas, Portugāles, Spānijas, Grieķijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas skolotāji un skolēni.

Ar skolotāju-projekta partneru atsauksmēm par projektu var iepazīties: >>>

Sagatavoja matemātikas skolotāja Nataļja Stepanova un 5.a klases skolēni.


Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts
  "Y.E.A.H. - YOUNG EUROPEANS ACTIVE AND HEALTHY"
  "ERASMUS+PROJEKTS "JAUNIE EIROPIEŠI - AKTĪVI UN VESELI"
Nr.2017-1-PL01-KA219-038411_3, Projekta Nr: PVS ID 3764

PROJEKTA PARTNERI:

 • Gimnazium im.Mikolaja Siemiona w Krzconowie (Polija, Krzconowie)
 • Rīgas 88.vidusskola (Rīga, Latvija)
 • Prienau "Azuolo" progimnazija (Lietuva, Prienai)
 • Scoala Gimnaziala Sfantu Ilie (Rumānija, Toplita)
 • Instituto de Ensenanza Secundaria 8 de Marzo (Spānija,
 • Scoala Gimnaziala Sfantu Ilie (Rumānija, Toplita)

ESOŠĀS PROBLĒMAS APRAKSTS:

Četrās no projekta skolām 2016.g. oktobrī tika veikts pētījums, kurā atklājās, ka gandrīz katram trešajam skolēnam pamatskolas līmenī ir liekais svars. Projekts "Y.E.A.H. - Young Europeans, Active & Healthy" ir radies, lai uzlabotu šo situāciju un veicinātu jauniešus pievērsties veselīgam dzīvesveidam. Projekts ir vērsts arī uz to, lai uzlabotu skolēnu sociālās prasmes daudzkultūru kontekstā un viņu sapratni par to, kā dažādi cilvēki var sadarboties kopīga mērķa sasniegšanai.

PLANOTĀS AKTIVITĀTES:
 • Regulāri kotaktēties projekta partneru vidū, izmantojot IKT rīkus;
 • Izveidot un uzturēt projekta mājaslapu;
 • Izveidot projekta logo;
 • Talismana izveide;
 • Brošūras un jaunumu publicēšana;
 • "Sporta žurnāla" un enciklopēdijas izveide;
 • Izveidot pētījumu par spelēm mūsdienās un senatnē;
 • Projekta portfolio izveide;
 • Anketēšanas par uztura paradumiem novadīšana un rezultātu analīze;
 • Mikro un Makro elementu pētījuma prezentēšana;
 • Video filmu izveide par ēšanas traucējumiem;
 • Plakātu izveide par veselīgu uzturu;
 • Video reklāmas izveide veselīga dzivesveida veicināšanai.


PAREDZAMIE REZULTĀTI:
 • Uzlabotas svešvalodas prasmes un attīstīta valodas kompetence
 • Uzlabota motivācija un pašapziņa, apgūtas pašmācības un pašorganizācijas prasmes
 • Uzlabotas IKT prasmes
 • Veicināta profesionālā attīstība, iepazīstinot ar dažādām izglītības sistēmām un metodēm
 • Veidota pozitīva skolas reputācija Eiropas mērogā un bagātināts skolas izglītības piedāvajums skolēniem
 • Veicinātas pārmaiņas skolas mācību procesā un skolēnu brīvā laika organizēšanā
 • Padziļināts Eiropas sadarbības izpratnes aspekts skolā
lasīt vairāk >>>

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts
  "EUROPEAN CULTURE AND CITIZENSHIP: LEARN FROM OTHERS, SHARE WITH OTHERS"
  "ERASMUS+PROJEKTS "EIROPAS KULTŪRA UN PILSONĪBA - MĀCIES NO CITIEM, DALIES AR CITIEM"
Līgums 2018-1-FR01-KA229-047754_2 Projekta Nr.: PVS ID 3865

PROJEKTA PARTNERI:
Lycée Fulbert (Šartra, Francija)

PROJEKTA MĒRĶIS:
 • Padziļināt skolēnu sapratni par Eiropas kultūru un tradīciju daudzveidību un bagatību, mudināt atklāt, iepazīt un saglabāt Eiropas kultūras mantojumu un stiprināt piederības izjūtu kopīgai Eiropas telpai;
 • Attīstīt skolēnu mobilitāti, radošumu, pilnveidot starpkultūru kompetenci, prasmes sadarboties ar citas kultūras cilvēkiem;
 • Veidot skolēnu, kas ir spējīgs organizēt savu laiku un darbību, domāt patstāvīgi, kritiski un radoši;
 • Veicināt skolēnu aktīvu kultūras līdzdalību
 • Mudināt jauniešus būt pilsoniski aktīviem
VISPĀRĒJIE MĒRĶIS:
 • Veidot ciešākas saites starp skolām, skolēniem un viņu ģimenēm, skolotājiem;
 • Palīdzēt skolēniem un skolotājiem iepazīties ar citām izglītības sistēmām
 • Popularizēt mūsu pilsētu un valsti Eiropā
ESOŠĀS PROBLĒMAS APRAKSTS:

Eiropā un visā pasaulē ekonomiskās un starpkultūras attiecības ir nepārtrauktā attīstībā, pieaug cilvēku mobilitāte. Tas rada nepieciešamību pēc starpkultūru komunikācijas, un ir vajadzīgi cilvēki, kuri spēj strādāt šādā vidē. Ikvienam sabiedrības loceklim jāsastopas ar kultūru atšķirībām dažādās dzīves sfērās. Lai mēs varētu vieglāk izprast sarežģītās dažādo kultūru atšķirības, ir nepieciešams kultūru dialogs.
Projekts ir radies, lai sabiedrībā veidotos pilsoņi, kas ciena savas valsts un citu valstu kultūras un tradīcijas, kā arī apzinās nepieciešamību saglabāt Eiropas kultūras mantojumu. Projekts ir arī vērsts uz to, lai iegūtu kultūru dialoga pieredzi un uzlabotu skolēnu sociālās prasmes daudzkultūru kontekstā un sapratni par to, kā dažādi cilvēki var sadarboties kopīga mērķa sasniegšanai.

PAREDZAMIE REZULTĀTI:
 • Padziļināta skolēnu sapratne par Eiropas kultūru un tradīciju daudzveidību un bagatību;
 • Uzlabotas skolēnu un skolotāju sadarbības prasmes starptautiskā līmenī;
 • Veicināta skolēnu interese pret kultūras dzīvi mūsu valstī un Eiropā;
 • Uzlabotas skolēnu un skolotāju valodas un IKT prasmes;
 • Veicināts skolēnu radošums
 • Skolēni tiek iepazīstināti ar dažādām pilsoniskās līdzdalības formāmZvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:50 līdz 09:30
3. stundano 09:40 līdz 10:20
pusdienas ēd 1. - 3. klases
4. stundano 10:35 līdz 11:15
pusdienas ēd 4. - 6. klases
5. stundano 11:30 līdz 12:10
pusdienas ēd 7. - 8. klases
6. stundano 12:30 līdz 13:10
pusdienas ēd 9. - 12. klases
7. stundano 13:25 līdz 14:05
8. stundano 14:15 līdz 14:55
9. stundano 15:05 līdz 15:45
10. stundano 15:55 līdz 16:35

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>