E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Skola         Informācija         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Vecākiem    


Informācija
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde
Informācija > Telpu nomas izsole
T e l p u     n o m a s     i z s o l e

  SLUDINĀJUMS

Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā (ēkas jumta daļa) 10 m² platībā Rīgas 88.vidusskolā, Ilūkstes ielā 30, Rīgā.


NOMAS OBJEKTA ADRESE    Rīgas 88.vidusskola, Ilūkstes 30, Rīga
KADASTRA NR.    01001211095001
IZMANTOŠANAS VEIDS    Antenas balsts ar antenām un aparatūru
IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA    340.00 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī
IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ     Līdz 5 gadiem
IZNOMĀTĀJS     Rīgas 88.vidusskola
TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI    Līdz 2020. gada 27.janvārim, plkst. 12:00. Pieteikumi jāiesniedz Rīgas 88.vidusskolā Ilūkstes 30, Rīgā, 1.stāvā, 114.kab.
LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI     Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas noslēgt nomas līgumu par pieteikumā norādīto nomas maksu ar Rīgas 88.vidusskolu.

2020.gada 21.janvārī, plkst.12:00

-->

Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:50 līdz 09:30
3. stundano 09:40 līdz 10:20
pusdienas ēd 1. - 3. klases
4. stundano 10:40 līdz 11:20
pusdienas ēd 4. - 6. klases
5. stundano 11:40 līdz 12:20
pusdienas ēd 7. - 8. klases
6. stundano 12:40 līdz 13:20
pusdienas ēd 9. - 12. klases
7. stundano 13:40 līdz 14:20
8. stundano 14:30 līdz 15:10
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


        Skola         Informācija         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Vecākiem    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>