E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Skola šodien
Skola šodien > Olimpiādes
O l i m p i ā d e s
Z i n ā t n i s k i    p ē t n i e c i s k i e    d a r b i

> Vecākas olimpiādes

2022./2023.m.g
  A P S V E I C A M ! ! !


  RĪGAS PILSĒTAS OLIMPIĀDES
PRIEKŠMETS VIETA SKOLĒNS, KLASE
BIOLOĢIJA, 9.-12. kl. 3. vieta Anna Kravceva,9.d
ĶĪMIJA, 9.-12. kl. 2. vieta
3. vieta
Deniss Fjodorovs,9.a
Anna Kravceva,9.d
LATVIEŠU VALODA (mazākumtautību skolām) 7.-8. kl. 3. vieta
3. vieta
atzinība
atzinība
Laura Kalvāne,7.e
Aļina Kravčenko, 7.b
Ksenija Gagarina, 8.e
Simona Belokona, 8.d
VĒSTURE, 9.-12. kl. 3. vieta Deniss Fjodorovs,9.a

   A P S V E I C A M    U Z V A R Ē T Ā J U S    K O N K U R S O S   !!!


    Rīgas 88. vidusskolas mūzikas programmas skolēni Dmitrijs Smirnovs 3.c, Timurs Golojads 4.c, Anna Zasipkina 6.c, Liāna Čerņatina 7.c savu skolotāju vadībā ieguva I pakāpes diplomus par veiksmīgu klavierspēli festivālā-konkursā "Kad mārtiņrozes zied", kas notika 12. novembrī Jūrmalā.


    Apsveicam 5.d klases skolēnu Aleksandru Sļesarjonoku ar iegūto atzīnību Rīgas 40.vidusskolas 6.atklātajā latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programma) konkursā 5.-6. klasēm.

    Apsveicam 3.a klases skolniecu Aļonu Tolmačevu ar iegūto atzīnību Rīgas 40.vidusskolas 4.atklātajā matemātikas konkursā 3.klasei.

    Rīgas 89. vidusskolas mazakumtautību skolu 3.-4. klašu skolēnu latviešu valodas 7. atklātajā konkursā: 2. vieta Emma Begiņina, Alīna Slesarjonoka- pateicība, Anna Sinaiska- atzinība, Anastasija Potapova- atzinība.

Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:50 līdz 09:30
3. stundano 09:40 līdz 10:20
pusdienas ēd 1. - 3. klases
4. stundano 10:35 līdz 11:15
pusdienas ēd 4. - 6. klases
5. stundano 11:30 līdz 12:10
pusdienas ēd 7. - 8. klases
6. stundano 12:30 līdz 13:10
pusdienas ēd 9. - 12. klases
7. stundano 13:25 līdz 14:05
8. stundano 14:15 līdz 14:55
9. stundano 15:05 līdz 15:45
10. stundano 15:55 līdz 16:35

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>