E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Skola         Informācija         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Vecākiem    


Skola
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde
Skola > Uzņemšana
U z ņ e m š a n a s    n o t e i k u m i

"Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē." Ministru kabineta noteikumi Nr. 591. Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 17. §)

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Rīgas 88. vidusskolā (no 31.05.2024);


UZŅENŠANA MĀCĪBĀM 1.KLASĒS
1.klašu pretendentu reģistrācija 114.kab.
Pirmdien : 14:00 - 17:00
Ceturtdien: 9:00 -12:00
Dokumenti: vecāku pase, bērna dzimšanas apliecība
UZŅENŠANA MĀCĪBĀM 10.KLASĒS

Uz 2024./2025. m.g. 10. klasēm iesniegumu pieņemšana sāksies 14. jūnijā.

Šogad 9. klašu skolēni otro reizi kārtos centralizētos eksāmenus latviešu valodā, matemātikā un angļu valodā. Iestājpārbaudījumus uzņemšanai 10. klasē Rīgas 88. vidusskolā neorganizē.

Uzņemšana notiks konkursa kārtībā atbilstoši šādiem kritērijiem:
 1. gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību visos mācību priekšmetos nav zemāki par četrām ballēm ;
 2. vērtējums katrā mācību priekšmetā pamatizglītības sertifikātā nav zemāks par 10%.

Skolas izglītības programmas 10. klasē izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā:

 1. vidējo aritmētisko vērtējumu centralizētajos eksāmenos pamatizglītības sertifikātā;
 2. vidējo vērtējumu visos mācību priekšmetos apliecībā par vispārējo pamatizglītību.

Ja izglītojamais ir bijis atbrīvots no valsts pārbaudes darbiem, tad ņem vērā izglītojamā mācību sasniegumus, beidzot 9.klasi (augstākminētie kritēriji Nr. 1)

Jāiesniedz:

 1. iesniegums uz 10. klasi - lejuplādēt šeit
  Iesniegums uz 10. klasi; (Ja būs problēmas ar datnes saglabāšanu, tad nospiediet peles labo pogu un atvērtā konteksta izvēlnā izvēlēties "Save link as … ")
  Iesniegums uz 10. klasi;
 2. apliecība par pamatizglītību (kopija, uzrādot oriģinālu);
 3. sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu).

Tālruņi uzziņām:
67474349; 67810722 (skolas lietvedība);
67474358 (mācību daļa)

2024./2025. Mācību gadā 10. klasēm tiks piedāvāta iespēja apgūt šādus plānus:


Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:50 līdz 09:30
3. stundano 09:40 līdz 10:20
pusdienas ēd 1. - 3. klases
4. stundano 10:40 līdz 11:20
pusdienas ēd 4. - 6. klases
5. stundano 11:40 līdz 12:20
pusdienas ēd 7. - 8. klases
6. stundano 12:40 līdz 13:20
pusdienas ēd 9. - 12. klases
7. stundano 13:40 līdz 14:20
8. stundano 14:30 līdz 15:10
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


        Skola         Informācija         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Vecākiem    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>