E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Aktualitātes
Aktualitātes > Sludinājumi
S V A R Ī G A    I N F O R M Ā C I J A
  APSVEIKUMS  MĀCĪBU  GADA  NOSLĒGUMĀ

Laiks... Tik neparasti neparasts...

Tāpat kā daba, arī izglītības sistēma un mūsu skola ir nepārtrauktā attīstībā.

Tik daudz esam apguvuši šogad - pašvadību, prasmi pielāgoties pārmaiņām, drosmi un prasmi vienmēr būt gataviem apgūt jaunas zināšanas. Šajā mācību gadā aktīvi mācījāmies visi- skolotāji, izglītojamie un vecāki!

Mēs nevaram sapulcēties skolas pagalmā un sveikt jūs un vēlēt veiksmi, bet varam savus laba vēlējumus sūtīt viens otram siltā un sirsnīgā domu kamolā . Nav ziedu smaržas aktu zālē, bet novērtēsim skolas puķudobēs absolventu stādīto krāšņo rododendru vēlmi mūs priecēt

Šis ir Jūsu svētku laiks! Jūsu mācību gada noslēguma diena lai ir mūsu visu sirsnīgu domu un laba vēlējumu piepildīta! Ticiet saviem spēkiem, dariet mazliet vairāk, kā domājat, kā spējat, paslavējiet sevi par padarīto un esiet gatavi vasaras lidojumam!

Dārgie vecāki! Kā atzīst psihologi, bērni esot vecāku spogulis, tāpēc uzskatu, ka būt veiksmīgiem vecākiem nozīmē veikt lielu un smagu darbu, kur arī pašiem vecākiem jāmaina sava domāšana, neuzliekot visas rūpes par savu mīluli citu pleciem (audzināt bērnu nenozīmē tikai pabarot, apģērbt ), bet uzņemties atbildību par sava bērna nākotni, veltot tiem vairāk laika un uzmanības. Jūtiet gandarījumu par šo smago darbu, audzinot veselus un laimīgus savus bērnus!

Paldies manai skolotāju komandai par spēju pielāgoties, uzņēmību un atbildību!

Veselību Jums visiem!

Apsveicu ar veiksmīgu mācību gada noslēgumu, prieka pilnu vasaru!

Ar cieņu, skolas direktore Ņ.Labada.
  T O P O Š I E M    P I R M K L A S N I E K I E M

1.klašu pretendentu reģistrācija 114.kab.
Pirmdien : 14:00 - 17:00
Ceturtdien: 9:00 -12:00
Dokumenti: vecāku pase, bērna dzimšanas apliecība


NODARBĪBAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SAGATAVOŠANAS GRUPĀS

Sagatavošanas grupas audzēkņu vecāku kopsapulce notiks 2020.gada 27. augustā plkst. 18:00 skolas aktu zālē.
Nodarbību sākums 2020.gada 9.septembrī.
Pieteikšana sagatavošanas nodarbībām pa telefonu 26010552.

Interešu izglītības sagatavošanas nodarbību programmas ir licencētas. Programmā:
 • Latviešu valoda;
 • Angļu valoda;
 • Dzimtā valoda;
 • Matemātiska;
 • Ķeramika;
 • Mūzika;
 • Attīstošas nodarbības.
Individuāla piejeja! Gaidam Jus!
Kontaktinformācija : tālr. 26010552 (Edīte Jeršova;101.kabinets)


>Programma "Solis līdz skolai" (nr. licence - DIKS-16-282-ail)
Bērniem 5.5 - 7 gadi.
Programmā: lasīšana, matemātika, nodarbības ar psihologu (psiholoģiskā gatavība skolai), angļu, latviešu valodas, mūzikas nodarbības, glezniecības.
Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā: otrdienās, ceturdienās 17.00-19.00.

>Programma "Gudrie klucīši" ((nr. licence - DIKS 16-376-ail)
Bērniem 4 - 4.5 un 4.5. - 5,5 gadi.
Programmā: lasīšana, matemātika, nodarbības ar psihologu, angļu, latviešu valodas, mūzikas nodarbības, glezniecības.
Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā: otrdienās, ceturdienās17.00-19.00.
Kontakttālruni: 29225549, 29121582


  T O P O Š I E M    P I R M K L A S N I E K I E M.  R Ī G A S    8 8. V I D U S S K O L A  U Z A I C I N A!

Cienījamie topošās pirmās klases vecāki!
Vai Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns, apmeklējot vienu skolu, iegūtu divu skolu izglītību?

Rīgas 88. vidusskola (mazākumtautību), sākot ar 1994. gadu, piedāvā bērniem no 1.klases līdz 9.klasei apgūt vienlaikus ar vispārizglītojošajiem priekšmetiem arī mūzikas profesionāli orientēto programmu, kur parasto priekšmetu starpā ir:

 • Mūzikas instrumenta spēles apguve (klavieres, sintezators, akordeons, vijole, blokflauta);
 • Solfedžo;
 • Kora vai ansambļa vokāls;
lasīt vairāk >>>

ŠĪ IR VALSTS APMAKSĀJAMA MĀCĪBU PROGRAMMA!
Kods pēc LR izglītības klasifikatora: 21014121

Ar 2009. gadu Rīgas 88. vidusskola apstiprināja tiesības īstenot šo programmu, saņemot BEZTERMIŅA Izglītības ministrijas licenci nr. 8777, un apstiprinot standartus un apguves divu līmeņu kārtību:
1. līmenis - mājas muzicēšanai;
2. līmenis - izglītības līmenis, kas ļauj turpināt mūzikas mācības nākamajā izglītības pakāpē. Skola izsniedz apliecību par mūzikas pamatizglītību.

Rīgā ir 3 skolas, kuras īsteno šādu programmu. Tās ir:
6. vsk. - (latv.), 45. vsk. - (latv.) 88. vsk. - (krievu)

Kontakttālruni: 29897133, 67810722
  A I C I N Ā M    U Z     S K O L A S     M U Z E J U

lasīt vairāk >>>

Skolas muzejs pieņem apmeklētājus: iepriekš saskaņojot laiku ar muzeja vadītāju I. Šmakovu (vizuālās mākslas kabinets) Muzeja atrašanas vieta: 4.stāvā.

Būsiet laipni gaidīti!


  SKOLĒNU SASNIEGUMI


Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos

lasīt vairāk >>>
  KAS JĀZINA PAR SKOLĒNA e karti


 • Skolēna e karte
 • Kā noformēt Skolēna e karti
 • Kā saņemt Skolēna e karti
skolēna e karte >>>
www.eriga.lv >>>
lasīt vairāk >>>Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:00 līdz 8:40
2. stundano 8:45 līdz 9:25
3. stundano 9:35 līdz 10:15
pusdienas 1.-3. kl.
4. stundano 10:35 līdz 11:15
pusdienas 4.-5. kl.
5. stundano 11:35 līdz 12:15
pusdienas 6.-7. kl.
6. stundano 12:35 līdz 13:15
pusdienas 8.-11. kl.
7. stundano 13:35 līdz 14:15
8. stundano 14:25 līdz 15:05
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu