E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Aktualitātes
Aktualitātes > Sludinājumi
S V A R Ī G A    I N F O R M Ā C I J A
  K A R J E R A S    N E D Ē Ļ A - 2 0 2 1
11. - 15. oktobris
Informācijas komunikācijas tehnoloģiju loma manā profesijā šodien un rīt

Šogad Karjeras nedēļa norisināsies no 11. līdz 15. oktobrim. Karjeras nedēļas sauklis ir "IKT tavai karjerai" un tā ir paredzēta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī piedaloties hakatonā.

Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, karjeras atbalsta pasākumi tiks plānoti tiešsaistē.

Karjeras nedēļas gaitā notiks vairāki skolas un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) karjeras atbalsta pasākumi. Skolas izglītojamie, pedagogi un izglītojamo vecāki varēs piedalīties lekcijās, diskusijās, pārrunās, tikšanās ar IT speciālistiem, augstskolu pārstāvjiem, skolas absolventiem, darba devējiem un citiem, kā arī apmeklēt tematiskas mācību stundas, radošās darbnīcas un saņemt karjeras konsultācijas.

11. oktobrī tiks VIAA tiešsaistes diskusija vecākiem -"Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?", kurā tiks diskutēts par to, kādu lomu ieņem tehnoloģiju izmantošana ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas un citos karjeras atbalsta pasākumos.

Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?>>>

Savukārt 12. oktobrī ir paredzēta diskusija jauniešiem "Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?" pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē.

Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?>>>

Paralēli tam no 14. līdz 15. oktobrim gan skolas izglītojamajiem tiks piedāvāta iespēja izmēģināt savus spēkus hakatonā, meklējot atbildes un piedāvājot risinājumus, kā ar mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām palīdzēt efektīvi risināt dažādus karjeras jautājumus.

VIAA izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta direktors Didzis Poreiters uzsvēra: "…mūsdienās IKT prasmes ir nepieciešamas ikvienā moderni strādājošā uzņēmumā, IKT profesionāļu pārziņā ir inovācijas un jaunu produktu izstrāde, datu aizsardzība un drošība, sistēmu izveide un uzturēšana, digitālais dizains, datorgrafika, mājas lapu izstrāde un administrēšana, lietu internets un daudzi citi virzieni."

Karjeras nedēļas pasakumi     V E C Ā K I E M

Vecāku pieņemšanas laiks

Vecāku komiteja

Aktuālā informācija 1.-4. klašu skolēnu vecākiem
Nedēļas Edienkarte 1.-4. klašu skolēniem

Nedēļas Edienkarte 5.-9. klašu skolēniem

Nedēļas Edienkarte 10.-12. klašu skolēniem  C O V I D - 1 9   

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Grozījumi Rīgas 88.vidusskolas 2021.gada 27. augusta iekšējos noteikumos Nr.VS88-21-2-nts "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu"
  T O P O Š I E M    P I R M K L A S N I E K I E M


1.klašu pretendentu reģistrācija 114.kab.
Pirmdien : 14:00 - 17:00
Ceturtdien: 9:00 -12:00
Dokumenti: vecāku pase, bērna dzimšanas apliecība

PIETEIKUMU PAR BĒRNA REĢISTRĀCIJU SKOLAS 1.KLAŠU PRETENDENTU SARAKSTĀ IESNIEGŠANA

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, pieteikumu par bērna reģistrāciju skolas 1.klašu pretendentu sarakstā var iesniegt:

 • Sūtot pieteikumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz skolas e-adresi (r88vs@riga.lv);
 • Izmantojot portālu Latvija.lv;
 • Pieteikuma iesniegšanu klātienē lūdzam izvēlēties kā pēdējo iespējamo variantu gadījumā, ja nav pieejamas ierīces, internets vai nav iespējams autorizēties portālā Latvija.lv;

Pamācība, kā iesniegt pieteikumu, izmantojot portālu Latvija.lv

Pieteikuma veidlapaSAGATAVOŠANAS SKOLAI PIE SKOLAS SPECIĀLISTIEM!
>Licencēta programma "Solis līdz skolai" - bērniem 5.5 - 7 gadi. (nr. licence - DIKS-16-282-ail)

Nodarbību sākums 14.09.2021.g.
Pieteikšana sagatavošanas nodarbībām pa tāl. 29225549, 29121582

Licencētas nodarbību programmas:
 • Latviešu valoda;
 • Matemātikas domāšanas attīstība;
 • Lasīšana (mācām bērnus lasīt dažādas grūpās,atkarībā no sagatavotības);
 • Angļu valoda;
 • Skolas psihologa diagnostika, kosultācijas un nodarbības;
 • Vizuālā māksla latviešu valodā;
 • Pedagogu konsultācijas vecākiem pec pieprasījuma.
Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā: otrdienās, ceturdienās 17.00-18.00.  T O P O Š I E M    P I R M K L A S N I E K I E M.  R Ī G A S    8 8. V I D U S S K O L A  U Z A I C I N A!

Cienījamie topošās pirmās klases vecāki!
Vai Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns, apmeklējot vienu skolu, iegūtu divu skolu izglītību?

Rīgas 88. vidusskola (mazākumtautību), sākot ar 1994. gadu, piedāvā bērniem no 1.klases līdz 9.klasei apgūt vienlaikus ar vispārizglītojošajiem priekšmetiem arī mūzikas profesionāli orientēto programmu, kur parasto priekšmetu starpā ir:

 • Mūzikas instrumenta spēles apguve (klavieres, sintezators, akordeons, vijole, blokflauta);
 • Solfedžo;
 • Kora vai ansambļa vokāls;
Vairāk informācijas: Skola šodien-Mūzikas klases >>>

ŠĪ IR VALSTS APMAKSĀJAMA MĀCĪBU PROGRAMMA!
Kods pēc LR izglītības klasifikatora: 21017121

Ar 2009. gadu Rīgas 88. vidusskola apstiprināja tiesības īstenot šo programmu, saņemot BEZTERMIŅA Izglītības ministrijas licenci nr. 8777, 2020. gadā saņemta LICENCE V_3894. Apstiprināti standarti un apguves divu līmeņu kārtība:
1. līmenis - mājas muzicēšanai;
2. līmenis - izglītības līmenis, kas ļauj turpināt mūzikas mācības nākamajā izglītības pakāpē. Skola izsniedz apliecību par mūzikas pamatizglītību.

Rīgā ir 4 skolas, kuras īsteno šādu programmu. Tās ir:
6. vsk. - (latv.), 45. vsk. - (latv.,Valdorfskola - (latv.), 88. vsk. - (krievu)

Kontakttālruni: 29897133, 67810722
  A I C I N Ā M    U Z     S K O L A S     M U Z E J U

lasīt vairāk >>>

Skolas muzejs pieņem apmeklētājus: iepriekš saskaņojot laiku ar muzeja vadītāju I. Šmakovu (vizuālās mākslas kabinets) Muzeja atrašanas vieta: 4.stāvā.

Būsiet laipni gaidīti!


  SKOLĒNU SASNIEGUMI


Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos

lasīt vairāk >>>
  KAS JĀZINA PAR SKOLĒNA e karti

1., 5. un 10. klašu skolēniem • Skolēna e karte
 • Kā noformēt Skolēna e karti
 • Kā saņemt Skolēna e karti
skolēna e karte >>>
www.eriga.lv >>>
lasīt vairāk >>>Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:50 līdz 09:30
pusdienas ēd 1. - 2. klases
3. stundano 09:45 līdz 10:25
pusdienas ēd 3. - 4. klases
4. stundano 10:40 līdz 11:20
pusdienas ēd 5. - 6. klases
5. stundano 11:35 līdz 12:15
pusdienas ēd 7. - 8. klases
6. stundano 12:30 līdz 13:10
pusdienas ēd 9. - 12. klases
7. stundano 13:25 līdz 14:05
8. stundano 14:15 līdz 14:55
9. stundano 15:05 līdz 15:45
10. stundano 15:55 līdz 16:35

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>