E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Aktualitātes
Aktualitātes > Sludinājumi
S V A R Ī G A    I N F O R M Ā C I J A

MĀCĪBU PROCESA ĪSTENOŠANA 2020./2021. MĀCĪBU GADĀ


  T O P O Š I E M    P I R M K L A S N I E K I E M

1.klašu pretendentu reģistrācija 114.kab.
Pirmdien : 14:00 - 17:00
Ceturtdien: 9:00 -12:00
Dokumenti: vecāku pase, bērna dzimšanas apliecība


NODARBĪBAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SAGATAVOŠANAS GRUPĀS

Sagatavošanas grupas audzēkņu vecāku kopsapulce notiks 2020.gada 27. augustā plkst. 18:00 skolas aktu zālē.
Nodarbību sākums 2020.gada 9.septembrī.
Pieteikšana sagatavošanas nodarbībām pa telefonu 26010552.

Interešu izglītības sagatavošanas nodarbību programmas ir licencētas. Programmā:
 • Latviešu valoda;
 • Angļu valoda;
 • Dzimtā valoda;
 • Matemātiska;
 • Ķeramika;
 • Mūzika;
 • Attīstošas nodarbības.
Individuāla piejeja! Gaidam Jus!
Kontaktinformācija : tālr. 26010552 (Edīte Jeršova;101.kabinets)

SAGATAVOŠANAS SKOLAI PIE SKOLAS SPECIĀLISTIEM!
>Programma "Solis līdz skolai" - 1 gads. Bērniem 5.5 - 7 gadi. (nr. licence - DIKS-16-282-ail)
>Programma "Gudrie klucīši" - 2 gadi. Bērniem 4 - 5,5 gadi. (nr. licence - DIKS 16-376-ail)

Nodarbību sākums 15.09.2020.g.
Vecāku sapulce 28.08.2020. plkst.19.00 (314.kab.,3.st.)
Pieteikšana sagatavošanas nodarbībām pa tāl. 29225549, 29121582

Licencētas nodarbību programmas:
 • Latviešu valoda;
 • Matemātikas domāšanas attīstība;
 • Lasīšana (mācām bērnus lasīt dažādas grūpās,atkarībā no sagatavotības);
 • Angļu valoda;
 • Skolas psihologa diagnostika, kosultācijas un nodarbības;
 • Vizuālā māksla latviešu valodā;
 • Mūzikas nodarbības latviešu valodā;
 • Pedagogu konsultācijas vecākiem pec pieprasījuma.
Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā: otrdienās, ceturdienās17.00-19.00.  T O P O Š I E M    P I R M K L A S N I E K I E M.  R Ī G A S    8 8. V I D U S S K O L A  U Z A I C I N A!

Cienījamie topošās pirmās klases vecāki!
Vai Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns, apmeklējot vienu skolu, iegūtu divu skolu izglītību?

Rīgas 88. vidusskola (mazākumtautību), sākot ar 1994. gadu, piedāvā bērniem no 1.klases līdz 9.klasei apgūt vienlaikus ar vispārizglītojošajiem priekšmetiem arī mūzikas profesionāli orientēto programmu, kur parasto priekšmetu starpā ir:

 • Mūzikas instrumenta spēles apguve (klavieres, sintezators, akordeons, vijole, blokflauta);
 • Solfedžo;
 • Kora vai ansambļa vokāls;
lasīt vairāk >>>

ŠĪ IR VALSTS APMAKSĀJAMA MĀCĪBU PROGRAMMA!
Kods pēc LR izglītības klasifikatora: 21014121

Ar 2009. gadu Rīgas 88. vidusskola apstiprināja tiesības īstenot šo programmu, saņemot BEZTERMIŅA Izglītības ministrijas licenci nr. 8777, un apstiprinot standartus un apguves divu līmeņu kārtību:
1. līmenis - mājas muzicēšanai;
2. līmenis - izglītības līmenis, kas ļauj turpināt mūzikas mācības nākamajā izglītības pakāpē. Skola izsniedz apliecību par mūzikas pamatizglītību.

Rīgā ir 3 skolas, kuras īsteno šādu programmu. Tās ir:
6. vsk. - (latv.), 45. vsk. - (latv.) 88. vsk. - (krievu)

Kontakttālruni: 29897133, 67810722
  A I C I N Ā M    U Z     S K O L A S     M U Z E J U

lasīt vairāk >>>

Skolas muzejs pieņem apmeklētājus: iepriekš saskaņojot laiku ar muzeja vadītāju I. Šmakovu (vizuālās mākslas kabinets) Muzeja atrašanas vieta: 4.stāvā.

Būsiet laipni gaidīti!


  SKOLĒNU SASNIEGUMI


Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā un valsts pārbaudes darbos

lasīt vairāk >>>
  KAS JĀZINA PAR SKOLĒNA e karti


 • Skolēna e karte
 • Kā noformēt Skolēna e karti
 • Kā saņemt Skolēna e karti
skolēna e karte >>>
www.eriga.lv >>>
lasīt vairāk >>>Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:00 līdz 8:40
2. stundano 8:45 līdz 9:25
3. stundano 9:35 līdz 10:15
pusdienas 1.-3. kl.
4. stundano 10:35 līdz 11:15
pusdienas 4.-5. kl.
5. stundano 11:35 līdz 12:15
pusdienas 6.-7. kl.
6. stundano 12:35 līdz 13:15
pusdienas 8.-11. kl.
7. stundano 13:35 līdz 14:15
8. stundano 14:25 līdz 15:05
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu