E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Aktualitātes
Aktualitātes > Sludinājumi
S V A R Ī G A    I N F O R M Ā C I J A

> V E C Ā K I E M
> T O P O Š I E M     P I R M K L A S N I E K I E M
> A I C I N Ā M    U Z     S K O L A S     M U Z E J U
> C O V I D - 1 9

    Nedēļas 10.01.-31.01. 2022
    7.- 12. klašu skolēni - 1 dienu nedēļā mācās attālināti;

Izmaiņas kabinetu noslogojumā. 10.01.-31.01. 2022.


ARVĒRTO DURVJU DIENA. RTU. 28.01.2022
     V E C Ā K I E M

Videomateriāli vecākiem (publicēti videomateriāli vecākiem, kas būs noderīgi, lai labāk iepazītu skolas darba principus un veidotu veiksmīgāku sadarbību ar skolu. )

Rīgas 88.vidusskolas vecākiem. Akreditācijas ekspertu komisijas informācija

Vecāku pieņemšanas laiks

Vecāku komiteja

Sadarbība ar vecākiem 2021./2022.m.g. Vecāku sapulces

Mācību darbam nepieciešamie skolēna individuālie mācību līdzekļi

Rīgas 88. vidusskolas Vecāku padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr. 1

Aktuālā informācija 1.-4. klašu skolēnu vecākiem


PIETEIKUMU VEIDLAPAS:

Pieteikuma veidlapa par pārcelšanu uz citu klasi

Pieteikuma veidlapa par izglītojama prombūtne

Pieteikuma veidlapa par uzņemšanu skolā

Pieteikuma veidlapa par uzņemšanu 1. klasē

Pieteikuma veidlapa par bērna reģistrāciju skolas 1. klašu pretendentu
Nedēļas Edienkarte 1.-4. klašu skolēniem

Nedēļas Edienkarte 5.-9. klašu skolēniem

Nedēļas Edienkarte 10.-12. klašu skolēniem

  K A S   J Ā Z I N A   P A R   S K O L Ē N A   e k a r t i

1., 5. un 10. klašu skolēniem • Skolēna e karte
 • Kā noformēt Skolēna e karti
 • Kā saņemt Skolēna e karti
skolēna e karte >>>
www.eriga.lv >>>
lasīt vairāk >>>

  T O P O Š I E M    P I R M K L A S N I E K I E M

1.klašu pretendentu reģistrācija 114.kab.
Pirmdien : 14:00 - 17:00
Ceturtdien: 9:00 -12:00
Dokumenti: vecāku pase, bērna dzimšanas apliecība

PIETEIKUMU PAR BĒRNA REĢISTRĀCIJU SKOLAS 1.KLAŠU PRETENDENTU SARAKSTĀ IESNIEGŠANA

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, pieteikumu par bērna reģistrāciju skolas 1.klašu pretendentu sarakstā var iesniegt:

 • Sūtot pieteikumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz skolas e-adresi (r88vs@riga.lv);
 • Izmantojot portālu Latvija.lv;
 • Pieteikuma iesniegšanu klātienē lūdzam izvēlēties kā pēdējo iespējamo variantu gadījumā, ja nav pieejamas ierīces, internets vai nav iespējams autorizēties portālā Latvija.lv;

Pamācība, kā iesniegt pieteikumu, izmantojot portālu Latvija.lv

Pieteikuma veidlapaSAGATAVOŠANAS SKOLAI PIE SKOLAS SPECIĀLISTIEM!
>Licencēta programma "Solis līdz skolai" - bērniem 5.5 - 7 gadi. (nr. licence - DIKS-16-282-ail)

Nodarbību sākums 14.09.2021.g.
Pieteikšana sagatavošanas nodarbībām pa tāl. 29225549, 29121582

Licencētas nodarbību programmas:
 • Latviešu valoda;
 • Matemātikas domāšanas attīstība;
 • Lasīšana (mācām bērnus lasīt dažādas grūpās,atkarībā no sagatavotības);
 • Angļu valoda;
 • Skolas psihologa diagnostika, kosultācijas un nodarbības;
 • Vizuālā māksla latviešu valodā;
 • Pedagogu konsultācijas vecākiem pec pieprasījuma.
Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā: otrdienās, ceturdienās 17.00-18.00.

  T O P O Š I E M    P I R M K L A S N I E K I E M.  R Ī G A S    8 8. V I D U S S K O L A  U Z A I C I N A!

Cienījamie topošās pirmās klases vecāki!
Vai Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns, apmeklējot vienu skolu, iegūtu divu skolu izglītību?

Rīgas 88. vidusskola (mazākumtautību), sākot ar 1994. gadu, piedāvā bērniem no 1.klases līdz 9.klasei apgūt vienlaikus ar vispārizglītojošajiem priekšmetiem arī mūzikas profesionāli orientēto programmu, kur parasto priekšmetu starpā ir:

 • Mūzikas instrumenta spēles apguve (klavieres, sintezators, akordeons, vijole, blokflauta);
 • Solfedžo;
 • Kora vai ansambļa vokāls;
Vairāk informācijas: Skola šodien-Mūzikas klases >>>

ŠĪ IR VALSTS APMAKSĀJAMA MĀCĪBU PROGRAMMA!
Kods pēc LR izglītības klasifikatora: 21017121

Ar 2009. gadu Rīgas 88. vidusskola apstiprināja tiesības īstenot šo programmu, saņemot BEZTERMIŅA Izglītības ministrijas licenci nr. 8777, 2020. gadā saņemta LICENCE V_3894. Apstiprināti standarti un apguves divu līmeņu kārtība:
1. līmenis - mājas muzicēšanai;
2. līmenis - izglītības līmenis, kas ļauj turpināt mūzikas mācības nākamajā izglītības pakāpē. Skola izsniedz apliecību par mūzikas pamatizglītību.

Rīgā ir 4 skolas, kuras īsteno šādu programmu. Tās ir:
6. vsk. - (latv.), 45. vsk. - (latv.,Valdorfskola - (latv.), 88. vsk. - (krievu)

Kontakttālruni: 29897133, 67810722  C O V I D - 1 9   

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Grozījumi Rīgas 88.vidusskolas 2021.gada 27. augusta iekšējos noteikumos Nr.VS88-21-2-nts "Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu"


Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:50 līdz 09:30
pusdienas ēd 1. - 2. klases
3. stundano 09:45 līdz 10:25
pusdienas ēd 3. - 4. klases
4. stundano 10:40 līdz 11:20
pusdienas ēd 5. - 6. klases
5. stundano 11:35 līdz 12:15
pusdienas ēd 7. - 8. klases
6. stundano 12:30 līdz 13:10
pusdienas ēd 9. - 12. klases
7. stundano 13:25 līdz 14:05
8. stundano 14:15 līdz 14:55
9. stundano 15:05 līdz 15:45
10. stundano 15:55 līdz 16:35

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>