E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Skola         Informācija         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Vecākiem    


Vecākiem
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde
Vecākiem > Topošiem pirmklasniekiem
T o p o š i e m    p i r m k l a s n i e k i e m

1.klašu pretendentu reģistrācija 114.kab.
Pirmdien : 14:00 - 17:00
Ceturtdien: 9:00 -12:00
Dokumenti: vecāku pase, bērna dzimšanas apliecība

PIETEIKUMU PAR BĒRNA REĢISTRĀCIJU SKOLAS 1.KLAŠU PRETENDENTU SARAKSTĀ IESNIEGŠANA

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, pieteikumu par bērna reģistrāciju skolas 1.klašu pretendentu sarakstā var iesniegt:

  • Sūtot pieteikumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz skolas e-adresi (r88vs@riga.lv);
  • Izmantojot portālu Latvija.lv (Pretendenta statusu var redzēt vietnē latvija.lv, sadaļā "Mani dati izglītības reģistrā");
  • Pieteikuma iesniegšanu klātienē lūdzam izvēlēties kā pēdējo iespējamo variantu gadījumā, ja nav pieejamas ierīces, internets vai nav iespējams autorizēties portālā Latvija.lv;

Pamācība, kā iesniegt pieteikumu, izmantojot portālu Latvija.lv

Pieteikuma veidlapa

Ja būs problēmas ar datnes saglabāšanu, tad nospiediet peles labo pogu un atvērta konteksta izvēlne un izvēlēties "Save link as … "

Mikrorajonu informācijas sistēma (RD IKSD) >>>SAGATAVOŠANAS SKOLAI PIE SKOLAS SPECIĀLISTIEM!
>Licencēta programma "Solis līdz skolai" - bērniem 5.5 - 7 gadi.

Nodarbību sākums 11.09.2023.g.
Pieteikšana sagatavošanas nodarbībām pa tāl. 29225549, 29121582

Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā: pirmdien, trešdien 16:30-18:00.
Pirmā nodarbība 11.septembrī pilkst.16:30
  T O P O Š I E M    P I R M K L A S N I E K I E M.  R Ī G A S    8 8. V I D U S S K O L A  U Z A I C I N A!

Cienījamie topošās pirmās klases vecāki!
Vai Jūs vēlaties, lai Jūsu bērns, apmeklējot vienu skolu, iegūtu divu skolu izglītību?

Rīgas 88. vidusskola (mazākumtautību), sākot ar 1994. gadu, piedāvā bērniem no 1.klases līdz 9.klasei apgūt vienlaikus ar vispārizglītojošajiem priekšmetiem arī mūzikas profesionāli orientēto programmu, kur parasto priekšmetu starpā ir:

  • Mūzikas instrumenta spēles apguve (klavieres, sintezators, akordeons, vijole, blokflauta);
  • Solfedžo;
  • Kora vai ansambļa vokāls;
Vairāk informācijas: Skola šodien-Mūzikas klases >>>

ŠĪ IR VALSTS APMAKSĀJAMA MĀCĪBU PROGRAMMA!
Kods pēc LR izglītības klasifikatora: 21017121

Ar 2009. gadu Rīgas 88. vidusskola apstiprināja tiesības īstenot šo programmu, saņemot BEZTERMIŅA Izglītības ministrijas licenci nr. 8777, 2020. gadā saņemta LICENCE V_3894. Apstiprināti standarti un apguves divu līmeņu kārtība:
1. līmenis - mājas muzicēšanai;
2. līmenis - izglītības līmenis, kas ļauj turpināt mūzikas mācības nākamajā izglītības pakāpē. Skola izsniedz apliecību par mūzikas pamatizglītību.

Rīgā ir 4 skolas, kuras īsteno šādu programmu. Tās ir:
6. vsk. - (latv.), 45. vsk. - (latv.,Valdorfskola - (latv.), 88. vsk. - (krievu)

Kontakttālruni: 29897133, 67810722

Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 08:00 līdz 08:40
2. stundano 08:50 līdz 09:30
3. stundano 09:40 līdz 10:20
pusdienas ēd 1. - 3. klases
4. stundano 10:40 līdz 11:20
pusdienas ēd 4. - 6. klases
5. stundano 11:40 līdz 12:20
pusdienas ēd 7. - 8. klases
6. stundano 12:40 līdz 13:20
pusdienas ēd 9. - 12. klases
7. stundano 13:40 līdz 14:20
8. stundano 14:30 līdz 15:10
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Skola 2030


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Mācību mākonis


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


eParaksts


        Skola         Informācija         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Vecākiem    
Rīgas 88.vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.
Visi personas dati sociālajos tīklos ir apstrādāti saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības politiku (https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika)
  >>>