E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Skola šodien
Skola šodien > Vispārīgā informācija
V i s p ā r ī g ā    i n f o r m ā c i j a

2018./2019. m.g. skolā mācās 1337 skolēni, strādā 108 pedagoģiskie darbinieki un 39 tehniskie darbinieki.Skolā tiek īstenota pamatizglītības 2.apakšprogramma ar 8 licenzētām programmām.

Pamatskolas virzieni:
 • Vispārizglītojošā programma
 • Padziļināta matemātikas apguve;
 • Padziļināta angļu valodas apguve;
 • Padziļināta mūzikas apguve;
 • Padziļināta vizuālās mākslas apguve;
Vidusskolā ir šādi virzieni:
 • Vispārizglītojošais viziens;
 • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas viziens (padziļināti apgūst matemātiku un programmēšanu);
 • Humanitārais un sociālais viziens (padziļināti apgūst angļu, krievu, latviešu valodu);
 • visās izglītības programmās apgūst otro svešvalodu – vācu valodu.
Skolā notiek interešu izglītības nodarbības:
 • Mūzikas individuālās stundas: klavierspēle, akardeons, sintezators, vijole, fleita;
 • Koris;
 • Horeogrāfija;
 • Teātris;
Skolā strādā atbalsta personāls: logopēds, divi psihologi un divi sociālie pedagogi.

Liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu drošībai un skolas telpu labiekārtošanai. Stundas notiek mājīgos kabinetos, veikta logu nomaiņa, ierīkotas novērošanas kameras.

Piedalīšanās ES proektos:

 • Eiropas Sociālā fonda projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos";
 • Eiropas projekts "Comenius";
Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:00 līdz 8:40
2. stundano 8:45 līdz 9:25
3. stundano 9:35 līdz 10:15
pusdienas 1.-3. kl.
4. stundano 10:35 līdz 11:15
pusdienas 4.-5. kl.
5. stundano 11:35 līdz 12:15
pusdienas 6.-7. kl.
6. stundano 12:35 līdz 13:15
pusdienas 8.-11. kl.
7. stundano 13:35 līdz 14:15
8. stundano 14:25 līdz 15:05
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Mācību mākonis


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Izglītība Rīgā.Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un sporta departaments


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu