E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Aktualitātes
Aktualitātes > Publiskie iepirkumi
P u b l i s k i e   i e p i r k u m i

  SLUDINĀJUMS

Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpa 1 m² platībā Rīgas 88.vidusskolā, Ilūkstes ielā 30, Rīgā.


NOMAS OBJEKTA ADRESE    Rīgas 88.vidusskola, Ilūkstes 30, Rīga
KADASTRA NR.    01001211095001
IZMANTOŠANAS VEIDS    Pārtikas automāta (u), dzērienu automāta (u) izvietošana
IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA    EUR 94.93 bez PVN par 1 m² mēnesī
IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ     Līdz 5 gadiem
IZNOMĀTĀJS     Rīgas 88.vidusskola
TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI    Līdz 2018. gada 21.novembrim, plkst. 14:00. Pieteikumi jāiesniedz Rīgas 88.vidusskolā Ilūkstes 30, Rīgā, 1.stāvā, 114.kab.
LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI     Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas noslēgt nomas līgumu par pieteikumā norādīto nomas maksu ar Rīgas 88.vidusskolu.

2018.gada 13.novembrī, plkst.14:00


Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:00 līdz 8:40
2. stundano 8:45 līdz 9:25
3. stundano 9:35 līdz 10:15
pusdienas 1.-3. kl.
4. stundano 10:35 līdz 11:15
pusdienas 4.-5. kl.
5. stundano 11:35 līdz 12:15
pusdienas 6.-7. kl.
6. stundano 12:35 līdz 13:15
pusdienas 8.-11. kl.
7. stundano 13:35 līdz 14:15
8. stundano 14:25 līdz 15:05
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Mācību mākonis


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Izglītība Rīgā.Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un sporta departaments


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu