E-pasts: r88vs@riga.lv     Tālrunis: +371 6781 0722   
        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu    


Skola šodien
Skola šodien > Mūzikas klases
M ū z i k a s    k l a s e s
  MŪZIKAS PROFESIONĀLI ORIENTĒTA VIRZIENA

     NODARBOŠANĀS AR MŪZIKU - TAS IR DARBĪBAS VEIDS, KĀ ARĪ MĀKSLAS VEIDS

Paskatāties uz veiksmīgiem cilvēkiem un pajautājiet, vai bērnībā tie nenodarbojas ar mūziku, kaut nedaudz? Protams, nodarbojās. Tāpēc mums ir 5 iemesli sekot tam iedvesmojošām piemēram.

  • Mācīties spēlēt mūzikas instrumentu - viens no visefektīvākajām smadzeņu treniņa formām, tāpēc, ka instrumenta spēles laikā ar abām rokām tiek attīstāmās abas smadzeņu puslodes.
  • Mūzika iedarbojās tieši uz dvēseli, jūtām un uzvedības veidu.
  • mūzikas nodarbības skar visus uztveres veidus: dzirdes, redzes, jūtu; kā arī visus atmiņas veidus: dzirdes, redzes, kustību, asociatīvu, iztēles.
  • Regulārās uzstāšanās koncertos nostiprina nervu sistēmu. Bērns iegūst pārliecību sevī, iemācīsies ātri adaptēties jebkurai dzīves situācijai.
  • Ieradums strādāt katru dienu ir vajadzīgs cilvēkam, ja viņš grib sasniegt panākumus dzīvē.
Daudzas cienījamie uzņēmumi (piemēram, Microsoft) labprāt uzņem jaunus darbiniekus ar mūzikas izglītību

    PROGRAMMAS VIZĪTKARTE

Rīgas 88. vidusskola ir vienīgā mazākumtautību skola Rīgā, kas īsteno mūzikas profesionāli orientētā virziena programmu. Vispārizglītojošās skolas ar mūzikas novirzienu statuss skolai tika piešķirts 1994.gadā.

Programma - pamatizglītības profesionāli orientēta virziena (mūzikas) mazākumtautību - licence Nr. 8777, izdota 2009.gada 26.maijā (beztermiņa);

Standarti - solfedžo, klavierspēlē, vijoļspēlē - VISC lēmums Nr.1-10/530 2009.gada 18. augustā (beztermiņa);

Programmas mērķis:

Veicinot Latvijas vispārizglītojošo skolu ar padziļinātu mūzikas apguvi specifikas attīstību, pilnveidojot to ar īpašo mācību programmu, sekmēt skolēnu emocionālo un intelektuālo attīstību, balstītu kompetenču pieejā, kā arī šādu skolu stabilu, nepieciešamu vietu ar mūzikas tradīcijām bagātajā Latvijas izglītības sistēmā

Programmas uzdevumi ir:
  • balstoties kompetenču pieejā, sekmēt skolēna emocionālo un intelektuālo attīstību, atraisot radošās spējas;
  • veidot priekšnoteikumus tam, lai katrs jaunietis spētu iesaistīties Latvijas mūzikas dzīves līdzveidošanā - kļūtu par aktīvu mūzikas klausītāju, dažāda veida mūzikas amatieru vai profesionāļu kopu dalībnieku;
  • veidot pamatu tālākajai izglītībai.

Nokārtojot valsts nobeiguma eksāmenus, saskaņā ar VISC apstiprinātajiem Rīgas 88. vidusskolas standartiem solfedžo un instrumentu spēlē, programmu no 1998.gada līdz 2017. gadam ir absolvējuši 463 skolēni.

Skolā ir vairāki muzikālie kolektīvi (kori, instrumentālie un vokālie ansambļi).
Skolas koris ir pastāvīgs Latvijas Dziesmu un deju svētku dalībnieks un godalgotu vietu ieguvējs.

Skolas skolotāji mūziķi kopš 1999.gada, sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu ir ikgadējo Latvijas vispārizglītojošo skolu ar mūzikas profesionāli orientētā virziena programmas apguvi jauno pianistu Festivālu organizatori; sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru (RIIMC) - pilsētas skolu mūzikas skolotāju tālākizglītības kursu organizatori un vadītāji.

2013.gada janvārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) un Rīgas 88. vidusskola noslēdza sadarbības līgumu par mācību metodiskā darba un izglītības satura pilnveidošanas iespējām, kura ietvaros Rīgas 88. vidusskolas mūzikas klasēs notiek JVLMA studentu pedagoģiskā prakse.Zvanu saraksts

STUNDA LAIKS
1. stundano 8:00 līdz 8:40
2. stundano 8:45 līdz 9:25
3. stundano 9:35 līdz 10:15
pusdienas 1.-3. kl.
4. stundano 10:35 līdz 11:15
pusdienas 4.-5. kl.
5. stundano 11:35 līdz 12:15
pusdienas 6.-7. kl.
6. stundano 12:35 līdz 13:15
pusdienas 8.-11. kl.
7. stundano 13:35 līdz 14:15
8. stundano 14:25 līdz 15:05
9. stundano 15:15 līdz 15:55
10. stundano 16:00 līdz 16:40

Skolas informācijas sistēma


Valsts izglītības satura centrs


Mācību mākonis


Programmēšanas apguves programma vispārizglītojošās skolās Latvijā


Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs


Izglītība Rīgā.Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un sporta departaments


Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību


        Aktualitātes         Skola šodien         Mācību process         Interešu izglītība         Ārpusstundas         Par skolu